Adopce na dálku

Adopce na dálku

Adopce na dálku

Naše farnost se zapojila do programu Adopce na dálku, který pomáhá více než 30 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

Rwothomio Steward

V rámci projektu Adopce na dálku sponzorujeme již od roku 2016 Stewarda Rhotomia. Steward pochází z Ugandy, má 11 let a navštěvuje Oturgang Boys primary school. Jeho rodiče jsou nemocní a nemají možnost mu školu zaplatit. Každý rok od Stewarda dostáváme vysvědčení a dopis, kde píše, jak se mu daří. Do školy chodí rád, daří se mu dobře a moc nám děkuje za podporu jeho studia. 

Roční podpora stojí 7 000 Kč, přispět můžete v kostele do černouška.