Schola

Schola

Naše schola vznikla v roce 2012 ze skupiny lidí, kteří se scházeli každý rok během adventu a cvičili hudební doprovod k Živému Betlému. Pravidelně se scházíme a vkládáme svoji energii a čas do činnosti, která snad obohacuje nejen nás samotné, ale i lidi okolo. Máme zhruba 15 členů z Osové Bítýšky, ale i okolních vesnic (Ruda, Březí, Záblatí, Vlkov). Složení naší scholy je opravdu rozličné, od mládeže až po maminky na mateřské. Naším hlavním posláním je doprovázet farní mše svaté, vedle toho se účastníme i jiných akcí. Pravidelně je to Živý Betlém, ale hráli jsme již na oslavách 750. let obce Osová Bítýška, pouťové mši ve Vlkově a ve Lhotce, na Fóru mládeže brněnské diecéze. V nejbližší době nás čeká tradiční Živý Betlém.