Blog farnosti

Přihlašování na Farní tábor 2024

Přihlašování na Farní tábor 2024

Letošní tábor proběhne od 30. 6. do 9. 7. Přihláška zde

Rozdíly mezi ženou a mužem

Rozdíly mezi ženou a mužem

Národní týden manželství 2024. Převzato z několika zdrojů.

Když Bůh přemýšlel o stvoření člověka, rozhodl se, že stvoří muže a ženu. Každého jinak, ale tak, aby spolu mohli být jedním člověkem. Tak nám to říká první kapitola Bible. Tato rozdílnost nás všechny provází dějinami. V každé kultuře můžeme sledovat, jak se s ní lidé snaží vyrovnat nebo z ní vytěžit co nejvíce. Hovoří se o ženském a mužském principu, mužských či ženských vlastnostech, povoláních nebo rolích.

Číst dál
Velikonoce v Osové Bítýšce 2023

Velikonoce v Osové Bítýšce 2023

Velikonoce 2023 v našem kostele sv. Jakuba ve fotografiích naleznete zde.

Mše u Tří Dvorů za příhodné počasí

Mše u Tří Dvorů za příhodné počasí

V pondělí 1.5.2023 jsme slavili mši svatou U Tří Dvorů za příhodné počasí, dobrou úrodu a požehnání pro kraj.

Několik fotografií naleznete zde.

Křížová cesta 26-3-2023

Křížová cesta 26-3-2023

Pátou neděli postní (26.3.) jsme prožili křížovou cestu poblíž rybníka U Tří Dvorů. Během modlitby jsme se střídali při nesení kříže z naší fary a také při čtení jednotlivých zastavení. Bylo moc pěkné vidět, že farnost zde zastupovaly nejen dospělí, ale také i děti.

 

Několik fotografií naleznete zde.

Velikonoční tvoření 2023

Velikonoční tvoření 2023

Velikonoční tvoření

V neděli 12.3. na faře proběhlo velikonoční tvoření. Několik maminek se ujalo organizace a společně jsme nabídli několik tvořivých míst, kde děti s rodiči mohly vytvořit nějaké pěkné věci jako dárky nebo jako ozdobu na blížící se velikonoční svátky. Také jsme mysleli i na naše staré a nemocné, kterým pan kaplan při návštěvě přinese malý paškálek.

Několik fotografií naleznete zde.

Farní ples 2023

Farní ples 2023

  1. ledna se v Kulturním domě ve Vlkově uskutečnil již XVI. farní ples. Po dvouleté přestávce jsme se měli možnost opět slavnostně obléct, zatancovat si a pobavit se s přáteli. Program obohatila mládež předtančením, nechyběla taneční soutěž ani soutěž o ceny. Krátce po půlnoci začalo za velkého aplausu již tradiční popůlnoční překvapení. Taneční parket se změnil v bazén, do kterého vpluly akvabely. Fotografie z plesu i z vystoupení můžete nalézt zde.

Přijetí nových ministrantů 2023

Přijetí nových ministrantů 2023

V neděli 15. ledna jsme při mši svaté přijali mezi sbor ministrantů tři nové tváře. Chlapci se připravovali pod vedením zkušeného ministranta Jakuba a naučili se vše podstatné, aby se stali oporou pro naše kněze.  

 

Několik fotografií naleznete zde.

Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka 2023

V sobotu 7.1.2023 proběhla v obcích naší farnosti Tříkrálová sbírka.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA POMOCI DRUHÝM!

Číst dál
Živý betlém

Živý betlém

Živý betlém se odehrál na Štědrý den 24. prosince 2022 ve 14 hodin pod věží kostela sv. Jakuba v Osové Bítýšce.

Několik fotografií naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

Restaurování oltáře na Ronově

Restaurování oltáře na Ronově

Letos na podzim jsme na Ronově dokončili restaurování hlavního oltáře. Pan Staněk postupně demontoval části oltáře, něco restauroval na místě a něco ve svém ateliéru. Po několika měsících vše zase vrátil na svá místa a vrátil oltáři původní podobu. Díky dalším farníkům byl spraven také zděný blok oltáře a jiné drobné úpravy. A ve finále oltář dostal zpět původní paramenta a květinovou výzdobu.
Chci poděkovat všem za jakoukoliv pomoc, včetně finanční. Rád vystavím potvrzení o daru. Restaurování přišlo na 448.200Kč, z čehož 45.000Kč přispěla obec Ořechov-Ronov a 178.000Kč Kraj Vysočina.

Několik fotografií naleznete zde.

ADVENTNÍ VĚNEC

ADVENTNÍ VĚNEC

ADVENTNÍ VĚNEC
Milí občané Osové Bítýšky a moji farníci. Rád bych vás pozval k adventnímu věnci, který je nainstalovaný na studni, poblíž žáby na návsi. Světlo svící nám může pomoci prožívat adventní dobu, čas přípravy na vánoční svátky, na narození malého Ježíše. Také to může být povzbuzením v této nesnadné době.
Každá rodina nebo společenství přátel ať si vybere v odkaze na hlasování jeden den, kdy se v odpoledne nebo podvečer sejde u adventního věnce a zapálí svíci (nebo svíce podle toho, kolikátý je týden adventu). Svíčku můžete použít vlastní nebo vždy u věnce nějaké rezervní budou. Přitom se můžete pomodlit nějakou modlitbu za svou rodinu a obec, nebo zůstat v krátké tiché myšlence. Přál bych si, aby tato aktivita propojovala občany naší obce a učila nás myslet jeden na druhého. Děkuji za vaše zapojení a pozvání dalších, aby se tu každý den mohla potkat nějaká naše rodina, bez ohledu na jejich víru nebo angažovanost ve farnosti. Děkuji obci za podporu. Jiří Jeniš, farář
PS: Obsazenost termínů je v odkaze, vyberte si volný termín, potvrďte, pak napište svoje jméno (nebo rodinu), email pro případnou komunikaci a potvrďte. Případné nejasnosti řešte na emailu [email protected]

https://www.qrfy.com/TjScELt

 

Misijní neděle 2022

Misijní neděle 2022

Misijní neděle letos připadla na neděli 23. října, po mši svaté se konal Misijní jarmark, kde se vybralo celkem i s Ronovem 15100 Kč. Všem dárcům velké poděkování

Několik fotografií naleznete zde.

Drakiáda 2022

Drakiáda 2022

V neděli 9. října 2022 ve 14 hodin se uskutečnila Drakiáda  u Křížové cesty u Tří Dvorů. Několik fotografií ze setkání naleznete zde.

Farní den 2022

Farní den 2022

Farní den proběhl 11. září 2022, začali jsme v 11 hodin mší svatou s poděkováním za úrodu a poté následoval společný oběd na faře a další program. Několik fotografií z tohoto dne naleznete zde.

123