Modlitby matek

Modlitby matek

V naší farnosti se setkává skupina maminek, které se rozhodly odevzdávat sebe, své děti a své rodiny do Boží náruče. Čas společně strávený věnují modlitbám, zpěvu a četbě Písma svatého.

Každá maminka, která se chce posílit společnou modlitbou a skrze modlitbu vyprošovat své rodině i jiným rodinám Boží milost a pomoc, je v tomto společenství vítaná.

 

www.modlitbymatek.cz

 

Úvodní stránka | MODLITBY MATEK